Slovník padáčkářů

Staženo z http://www.scelet.net/ a mírně upraveno

HLAVA I - Základní  definice

Padáčkář - je člověk, který chodí s velkým batohem na kopec a zase z kopce a v hospodě kecá o lítání

Přelet - je let zakončený přistáním kdekoli mimo oficiální přistávací plochu

Meteorologie- je věda o tom, jak bylo, a i to nepřesně

HLAVA II - Slovník

A

Akrobatická skupina Rotor - skupina pilotů, která

1. startuje z jiného startoviště, než na které právě fouká

2. startuje za podmínek, kdy ostatní jdou raději dolů pěšky

B

Balónovat - létat ve velmi silném, ale klidném svahovém proudění

Bazmek - libovolná drobná součástka vybavení, která se porouchala nebo na sebe jinak přitáhla pozornost

Bigbít - silná termická turbulence, (někdy též turbulence všeobecně)

Boj - let za ne zcela ideálních podmínek

Bomba start - startoviště, na které se vejdou téměř dva padáky vedle sebe

Bordel - 1. turbulence všeobecně, zejm. za překážkou 2. keřovitý porost v prostoru startu, popř. cokoli, co se tam povaluje a motá se do šňůr

C

Cip - fanatický ochránce přírody, obviňující paragliding z komplexní devastace hor, počínaje erozí a konče kyselými dešti

D

Deka - souvislá vrstva oblačnosti

Duňák - velmi silný vítr, který létání zcela vylučuje

Dusit to - letět na hodně staženém řízení

F

Funí - fouká vítr

G

Grapa - svah o velmi příkrém sklonu

H

Hadračha - zastaralý typ sedačky, tzv. školní

Hajzlovky - polyesterové šňůrky, používané na starších typech padákových kluzáků

Hnít - klesat rychleji, než je zdrávo, nikoli však padat

Hospodno - meteorologická situace nevhodná pro provozování paraglidingu

Hryzat základnu - létat těsně pod mrakem, chvílemi i v něm

Hydra - padák ve špatném technickém stavu

Hyena - zastaralý padák, popř. padák ve velmi špatném technickém stavu, též vypráskaná hydra

CH

Chodit - 1. sloveso, popisující četnost, kvalitu a výšku stoupavých proudů 2. sloveso, popisující pružné deformace padákového kluzáku v turbulenci

Chroust - pilot, který startuje jako první a tak ostatním ukazuje, kde a jestli vůbec to chodí

Chytit se - trefit se do stoupavého proudu

I

Idiot - bezohledně létající pilot

Instruktor - individuum práce se štítící, které riskuje životy osob jemu svěřených, zatímco samo zůstává v bezpečí na pevné zemi

J

Javoráčový - víkendový pilot, mající problémy na startu

K

Kecafon - externí mikrofon, kombinovaný s reproduktorem, zapojený do vysílačky a pověšený na ramenní popruh sedačky

Klapostroj - nepříliš stabilní padákový kluzák

Kopat do šišek - létat nebezpečně nízko nad vrcholky stromů

Kursista - adept létání, vydaný na milost a nemilost instruktorovi a často zneužívaný jako chroust

Kutnout - prudce stáhnout řízení

L

Létání hubou - oblíbená padáčkářská činnost za dlouhých večerů či za neletového počasí

Lešenář - rogalista

M

Medvídkovat - vymotávat padák ze smrčků

Meza - kopec o menším převýšení než 150 m

Mimikry - méně náročná činnost nežli paratrekking, při které padák na zádech je použit 1. jako záminka pro opuštění rodinného krbu 2. zvláště postiženými jedinci jako poznávací znamení.

Mrcasit se - 1. létat nízko nad zemí ve velmi slabém svahovém proudění 2. létat ve velmi slabé termice 3. létat ve velkém shluku padáků 4. několikrát po sobě zkazit start

Mučidlo - nepohodlná, anatomicky nevhodně tvarovaná sedačka

N

Nárvat - nasměrovat padákový kluzák tam, kam se mu vzhledem k poměrům panujícím ve vzduchu vůbec nechce

Nasávačka - situace, kdy při kombinaci svahového a termického proudění létá všechno, co je na kopci

Na chytráka - dlouhé létání v klidném svahovém proudění

Nudle - vysokovýkonný PK o velké štíhlosti

Nula - velmi slabý stoupavý proud, ve kterém sice neklesáte, ale ani nestoupáte

O

Osobní kurzistka - bez komentáře...

Ozelenit se - ostudná situace, kdy se pilot při přistání vyválí v trávě

P

Parawaiting   -   specifický druh sportu, při kterém padáčkář neustále na něco čeká

Paratrekking - specifický druh sportu, při kterém nese padáčkář své vybavení na kopec a posléze i z kopce

Plavat - kopírovat při přistání v malé výšce terén a nemoci vyklesat

Posmýkat - situace ve které se ohromně baví všichni, kromě hlavního hrdiny, kterého padák ve větru táhne po zemi. Zjev častý zejména na startech a  mezích.

Profesor - velký pták, zejména dravec

Přeplachtovaný - padák o větší ploše, než odpovídá váze pilota

R

Rodeo - let v bigbítu či bordelu, též boj

Rezerva - záložní padák

S

Schrastit - havárie, po níž pilot odejde po svých

Splach - situace, kdy se padák dostane do klesavého proudu, ze kterého se za živého boha nemůže dostat

Start na cipa - startovací plocha o rozměrech 10 x 10 m, porostlá  bordelem, či s možností bordelu ve vzduchu

Svině - větroň, točící pod základnou, zatímco padáky z kopce  hnijí

Svině svinská, svinsky svinutá - jediný pilot, který toho dne polétal

Šprajc - silný stoupavý proud

T

Tandempilot - pilot, který nechce být jen sebevrah a aspiruje na funkci vraha

Termické šílenství - situace, kdy se chroust chytí a ostatní se v panice snaží co nejrychleji odstartovat

Termický průser - situace, kdy všichni, kteří vystartovali při termickém šílensví nestihnou interval a vyhnijí

Trhnout - poškodit padák

Tunelář - pilot, který při vyskládání u svahu nestihne zakontrovat a snaží se do něj prorazit tunel vlastním tělem

U

Uběhnout - běžet za bezvětří dostatečně rychle, aby padák odstartoval

Ustát - udržet se při startu či přistání za drsnějších podmínek na nohou a zabránit posmýkání nebo ozelenění

Utočit - udržet se při kroužení v termice v úzkém stoupavém proudu a nevypadnout z něj

V

Velbloud - hrbatý padák s nevyztuženými žebry či chybou ve vyvázání

Veverka - pilot, sundávající padák ze stromu

Vozit se - svahovat za klidných podmínek

Vražda - 1. padák nevhodných letových vlastností 2. let za nevhodných meteorologických podmínek

Vyhnívka - situace, kdy se nesplní vaše očekávání a zamíříte nejkratší cestou na přistání, též klidný slet bez ambicí

Vyklapat - viz Vyskládat

Vyklepat - odstranit deformaci padáku pumpováním za šňůry

Vypráskaný - opotřebovaný provozem (o padáku)

Vyskládat - deformovat nosnou plochu padáku za letu

Vytočit - nabrat výšku kroužením v termice

Vytřepat - viz Vyklepat

Z

Zakontrovat - zabránit padáku v turbulenci, nebo při deformaci nosné plochy v tom, aby zatočil kam nechceme. Pokud se nám to při letu u svahu nebo nízko nad zemí nepodaří, můžeme se stát  tunelářem

Záložka - záložní padák

Zavětvit - přistát na strom

Zmastit - zkazit start, popř. schrastit hned po startu

Zrakvit - havárie, po níž pilot neodejde po svých

HLAVA III - Fráze a obraty

Padáčkářská stupnice síly větru:

Je to zdechlé - bezvětří nebo slabý vánek

Dýchá to - slabý vítr, na startu pomůže, ale na svahování to není

Je to vlahé - síla větru sotva dostačuje pro svahové létání

Je to tam - ideální síla větru

Funí - ideální vítr pro svahování, ale slabší kusy už nestartují

Funí fest - jde to, ale jen pro silné povahy

Duní - rychlost větru přesahuje všechny meze

 

Fráze, používané na startu:

To je v pohodě - Snad to přežiješ

Je to tam - Vše nasvědčuje tomu, že se dostavily stoupavé proudy

Nebuď vlahý - Neposkakuj tu jak koza a pořádně se do toho opři

Máš ho tam - Padák a šňůry máš v pořádku, startuj

Problémy řeš, až nastanou - toho si nevšímej, kdyby něco, máš záložák

Zruš to - Nestartuj, něco není v pořádku

Jak do psa vidle - viz Nebuď  vlahý

Máš bordel ve šňůrách - Padák ti spadl na přihlížející osoby

Jdi do toho - Už tady nezacláněj, já chci taky letět

Fráze, používané jako komentáře přihlížejícími:

Hnije jak kobzol- Velmi rychle klesá

Něco tam šudlí - Bojuje o každý metr výšky

To je magor - Evidentně proletěl stoupavý proud

To je sviňa - Jde mu to, taky bych chtěl takhle polétat

To je idiot - Létá riskantně, popř. bezohledně

Maže někam pryč - Letí na přelet

Má dvě kila - Je vysoko 200 m nad startem

Má tak padesát pod - Je asi 50 m pod úrovní startu

Dobře to vrtá - Dělá ostrou spirálu

Letí v poloze raněného Němce - Nemůže odsednout do sedačky a letí

vstoje

 

Fráze, používané po přistání:

To bylo o ničem - Byl to jenom slet

Tam jsem si něco přitočil - Tam jsem nabral další výšku

To není v rukách, to je ksichtem - Univerzální zdůvodnění čehokoli v souvislosti s dosaženým výkonem

Myslel jsem, že skočím vedle, ale nedal jsem to - Myslel jsem, že přeletím na sousední kopec, ale nevyšlo to

Bylo to hravé – Byl tam nahoře pěkný bigbít

A pár ukázek toho, jak použití slangu zkracuje věty:

Dalo se to točit, ale neměl jsem morál točit za kopec -

-Stoupavý proud byl dostatečně široký i silný, ale nechtěl jsem riskovat, že pak proti větru nedoletím zpátky přes hřeben před svah

Točil nulu až do země -

-Kroužil ve velmi slabém stoupavém proudu, který dále slábl až skončil, už však neměl výšku hledat další

Zadekovalo se to, zdechlo to a vyhnil jsem -

-Vytvořila se souvislá vrstva oblačnosti, takže se země přestala prohřívat, přestaly se tvořit stoupavé termické proudy a klesal jsem až na přistání

HLAVA IV - Jak poznáte padáčkáře, i když zrovna nelétá

 Pokud je letové počasí:

- Jeví zřetelné známky nervozity až podrážděnosti, je nerudný, utrhuje se bezdůvodně na osoby ve svém okolí. Toto chování se snaží omlouvat tím, že jej svrbí krovky.

- V zaměstnání stojí neustále u okna a pronáší neadresné poznámky typu: "To dneska musí nosit!", "To by to dnes létalo!", "Aspoň na vyhnívku by to bylo...", atd.

- Pokud má volný den, není doma ani v hospodě.

 Pokud není letové počasí:

- Jeví zřetelné známky nervozity až podrážděnosti, je nerudný, utrhuje se bezdůvodně na osoby ve svém okolí. Toto chování se snaží omlouvat tím, že jej svrbí krovky.

- V zaměstnání stojí neustále u okna a pronáší neadresné poznámky typu: "Tam dneska zase duní!", "Ty nimbostraty se mi vůbec nelíbí!", "Taky už by se tady mohl ten výběžek nasunout...", atd.

- Pokud má volný den, sedí doma nebo v hospodě.

 Bez ohledu na počasí:

- Na ulici se co chvíli zastavuje a sleduje vývoj oblačnosti a něco si pro sebe mumlá.

- Pravidelně v 17:50 nebo 19:45 zapíná v televizi ČT1 a skanduje: "Zákopčanik, Zákopčanik!". Pokud se tento na obrazovce neobjeví, skučí: "Panebože, Karas!", či "Panebože, Míková!"

HLAVA V - 1O největších omylů o paraglidingu

 a jeden, který ani omylem není

Omyl první: Paragliding je extrémně nebezpečný

Paragliding není v zásadě o nic více nebezpečný, než jiné sporty. Například při cyklistice vás může přejet auto nebo si můžete rozbít hlavu o sloup, při běhání v parku vás může pokousat pes nebo přepadnout lupič. Pokud člověk létá s rozumem a zbytečně neriskuje (sem patří i volba správného vybavení), bude létat bez problémů řadu let (pokud jej neprobodne vidlemi rozzuřený zemědělec, kterému nechtěně přistál do brambor). 

Omyl druhý: Padáčkáři jsou rozežraní milionáři, kteří neví, kam s penězi.

Pravý opak je pravdou. Naprostá většina padáčkářů nemá kromě své výbavy na létání prakticky žádný jiný majetek, který by stál za řeč. Výjimky pouze potvrzují pravidlo.

Omyl třetí: Paraglidingový padák hlavně padá a letí  jen trošku.

To již patří minulosti. Současné padáky příliš nezaostávají ve výkonnosti za ZK (tedy rogaly ) a jsou znevýhodněny pouze nižší dopřednou rychlostí. 

Omyl čtvrtý: Padák je téměř neřiditelný.

Tomuto omylu mohou propadnout neznalí pozorovatelé, kteří sledují např. let neschopného pilota na závodním padáku nebo "odborníka", který odstartoval do závětrného rotoru. Naštěstí tyto případy nejsou pro paragliding typické.

Omyl pátý: Padákový kluzák je snadné řídit a zvládne  to i idiot.

Ovládání padákového kluzáku je v zásadě jednoduché, ale dobrým pilotem se člověk většinou stává až po několika rocích a mnoha desítkách nalétaných hodin. Jsou pak i tací, kteří se to nenaučí do smrti.

Omyl šestý: Batoh s padákem je ještě těžší, než vypadá

Batoh je spíš neforemný, než těžký. Běžná výbava pro létání, nacpaná v batohu o objemu 110 litrů váží většinou mezi šestnácti a dvaceti kilogramy. To ovšem neznamená, že by se bez batohu nechodilo lépe.

Omyl sedmý: Paragliding je ekologicky nešetrný sport.

Oblíbené tvrzení fanatických "zelených". Ve skutečnosti je škodlivost paraglidingu srovnatelná s pěší turistikou a to ještě kdoví jestli, protože sestup probíhá většinou vzduchem. Také řeči o plašení zvěře jsou naprosto liché- lesní zvěř u nás nemá ve vzduchu přirozené nepřítele a proto se nebojí. Ptáci pak mají z padáku legraci.

Omyl osmý: Padáčkáři schválně přistávají na soukromé  pozemky.

Každý raději přistává na oficiální přistávačku, kde to zná a kde ví, co muže čekat. Ze zemědělských kultur se padák špatně vymotává a tak se tam přistává pouze když není zbytí. 

Omyl devátý: Padáčkáři jsou sportovci.

HA-HA-HA-HA-HA-HA-HA !!! Co je to za blbost?!

Omyl desátý: Zážitky z paraglidingu se dají sdělit  a stačí nechat si je vypravovat.

Naprostá hovadina. Vyprávění padáčkáře nepochopí ani člověk, který létá na něčem jiném, než na padáku. Snad s výjimkou lešenáře.

Omyl jedenáctý: Padáčkáři jsou maniaci.

 To není omyl, to je pravda !!!

www.pgv.cz